Rör- och Liningteknik AB är ett tillverknings- och montageföretag

Vår verksamhet

RLT AB har sedan starten för 25-år sedan vuxit stadigt. Vi har sedan starten överträffat förväntningarna varje år. RLT är idag ca 60 anställda med kontor och verkstad på Lambergets industriområde i Karlstad (KMW/Valmets gamla lokaler) där vi har kapacitet för tyngre bearbetning och tillverkning. Vår totala produktionsyta är 3158 m2.

För att möta allt högre krav från kunder och omgivningen i övrigt, och samtidigt säkerställa en fortsatt hållbar utveckling av företaget, stärker vi kontinuerligt vår organisation.

RLT AB vill och kan, erbjuda helhetslösningar för våra kunder, från ide, via planering, konstruktion och tillverkning till färdigt montage.

Våra tillverkningsprocesser utvecklas ständigt för att möta allt högre tekniska krav och för att tillgodose våra kunders ibland snäva tidsramar.

Våra montageteam, med erfarenhet från det mesta inom industrin, erbjuder kvalificerade montage av processutrustning samt rörsystem på plats.

Vårt mål är att allt vi gör skall präglas av rätt kvalitet, oavsett om det gäller ett kvalificerat tryckkärl eller en bockad plåt. Personalens engagemang och yrkeskunskap är vår styrka.

Vi arbetar systematiskt med utbildning, kvalitetssäkring, arbetsmiljö och yttre miljö med målsättning att kontinuerligt bli ett bättre företag.

Våra svetsare har behörighet enligt 9606-1 och 287 och vi följer normerna PED, 3834-2 samt 13445 för tryckkärl och tryckbärande konstruktioner.

Ett urval av våra kunder