RLT levererar världsunik värmeväxlare till Norge!

RLT AB har tillverkat en världsunik värmeväxlare/torkprocess åt LS Optics. Det är ett helt nytt sätt för att ta tillvara näringsämnen och mineraler ur slamvatten vid fiskodlingar som nu skall testas i Norge. Det hela är ett komplicerat slutet system i rostfritt, som via ett vakuumfilter tillför värme till slammet. Processen skapar ett kretslopp av näringsämnen och mineraler, slammet avvattnas, torkas och hygeniseras och kan därefter återföras som näring till jordbruksmark. Rejektvattnet som innehåller närsalter kan i sin tur syntetiseras till organisk näring och syrgas.

By |2018-05-23T08:03:03+00:00maj 23rd, 2018|Händelser o Projekt|